Psykoterapi Aalborg

Individuel terapi og selvudvikling v. Rikke Jørgensen – Aalborg Gestaltterapi

Jeg ser det at gå i individuel psykoterapi, som en kærlighedserklæring til dig selv. Der ligger meget kærlighed i, at tage vare på dig selv og hvordan du har det. Jeg har samtidig stor respekt for det valg, der ligger i, at se på de mønstre, der gør det svært eller helt forhindrer dig i at leve livet, som du ønsker at det skal leves. Læs mere om Rikke Jørgensen >>

Allerede ved at vælge at se på det, der udfordrer dig, har du taget personligt ansvar. Det er første skridt til at bryde et uhensigtsmæssigt mønster. Jeg vil gennem individuel psykoterapi hjælpe dig med, at undersøge hvilke mønstre du bærer med dig. Vi vil også sammen se på hvordan du er i kontakten med mig, din omverden og med dig selv. På denne vis hjælpes du til større klarhed over, hvordan du skal støtte dig selv til at leve et meningsfuldt liv.

Når vi oplever modgang, så gør vi ofte mere af det, der ikke virker. Det gør vi selvfølgelig, fordi vi ikke ved hvad det er vi ellers skal gøre. Det kan derfor være af stor betydning, at få delt sine oplevelser med en udenforstående professionel person. Jeg vil gerne hjælpe med til at belyse de sammenhænge og mønstre, som gør sig gældende for dig. På denne måde kan du begynde at leve mere bevidst, og derved skabe dig det liv, du ønsker.