Familierådgivning

Familierådgivning i Aalborg v. Rikke Jørgensen

Få hjælp og rådgivning til udfordringerne i familielivet

De fleste forældre oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv, at stå med udfordringer i forhold til børn og familieliv. Mange af disse udfordringer aftager eller forsvinder helt, når vi giver dem det rette fokus.

Familierådgivning kan være en oplagt mulighed, i de tilfælde, hvor følelsen af at være løbet tør for handlemuligheder fylder. Når forældre ikke længere kan se deres vej ud af de problemer og udfordringer de står i.

Et forløb med familierådgivning tager altid udgangspunkt i jeres familie og jeres udfordringer og vil derfor altid variere fra familie til familie. Oftest vil et forløb i overskrift se således ud.

  1. Forældre og jeg mødes - uden børn - til samtale om de udfordringer der fylder i familien og står i vejen for et godt familieliv. Vi planlægger familiebesøg.
  2. Første familiebesøg. Jeg kommer hjem og er gæst i jeres hjem til en på forhånd aftalt situation. Er det eksempelvis spisesituationerne der er omdrejningspunkt, er det her jeg er med. Jeg laver iagttagelser i forhold til samspil og kommunikation.
  3. Forældre og jeg - uden børn - har samtale omkring mine iagttagelser op oplevelser af spisesituationen (eksempel).
  4. Andet familiebesøg. Jeg kommer hjem til jer og er igen med til (eksempel) spisesituationen. Dette besøg kan også indeholde, at jeg guider jer i jeres forældrerolle ved at komme med forslag til ny måde at interagere på.
  5. Afsluttende / opsamlende møde. Hvad virker, hvad kan I med fordel gøre mere af, er vi på rette vej?

Vi kan altid aftale ekstra besøg, hvis I har brug for det. Opstår behovet for terapi, individuelt eller parterapi, taler vi om muligheden for dette.